MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Buletin informativ (Legea 544/2001)

Legea 544/ 12.10.2001
Art. 1
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Compartiment de Relații cu Publicul
Referent superior Gheorghe Mihaela
Tel/fax: 0238.725690; 0238.725691 interior 225

Info legislativ

Buletin informativ
Documentele de interes public conform Legii 544/2001
 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Sănătate Publică;
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor cf. Ordin 1078/2010, programul de audiențe al Direcției;
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Direcției;
 4. Numele și prenumele purtătorului de cuvânt și al funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 5. Coordonatele de contact ale Direcției;
 6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 7. Programele proprii;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalități de contestare a deciziei Direcției, în situația în care persoana se consideră vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 10. Comunicate de presă.
Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă punem la dispoziție următoarele formulare:
 1. Model - reclamație administrativă (1)
 2. Model - reclamație administrativă (2)
 3. Model - formular tip cerere de informații de interes public
După completare, formularul de cerere sau reclamație administrativă se poate trimite prin: fax 0238.721539 ori se poate depune la sediul D.S.P.J. BUZĂU - str. G-ral Grigore Bastan nr. 3, luni-joi între orele 08:00 - 16:00; vineri între orele 08:00 - 13:00

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public