MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Documente de interes public

Lista de documente de interes public

 1. Acte normative care reglementează activitatea în domeniul sănătății;
 2. Structura organizatorică;
 3. Organigrama;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției (ROF);
 5. Regumentul Intern (RI);
 6. Bugetul de venituri și cheltuieli al D.S.P.J. Buzău;
 7. Programul de funcționare al instituției;
 8. Numele persoanelor din conducerea instituției și programul de audiențe;
 9. Bilanțul contabil;
 10. Surse financiare;
 11. Servicii publice furnizate de D.S.P. Buzău persoanelor fizice și juridice;
 12. Tarife prestări servicii;
 13. Rapoarte de activitate, date statistice, documente referitoare la starea și evoluția stării de sănătate a populației, precum și la tendințele de evoluție ale diferitelor componente ale sistemului;
 14. Programe de sănătate, politici și strategii privind sănătatea populației în județul Buzău;
 15. Comunicate de presă;
 16. Materiale informative privind sănătatea publică;
 17. ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat.
 18. Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă

Documente produse/gestionate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău

 • Procese verbale de constatare a condițiilor igienico-sanitare
 • Procese verbale de constatare a contravenției
 • Rapoarte de inspecție
 • Autorizații sanitare de funcționare pentru diferite obiective, eliberate conform legislației în vigoare
 • Avize sanitare de construcție sau reamenajare
 • Decizie de suspendare a activității
 • Decizie de retragere a A.S.F.
 • Notificare pentru certificarea conformității
 • Notificarea de certificare de sănătate publică
 • Pasaport mortuar internațional
 • Aviz deshumare
 • Aviz sanitar de înhumare/transport
 • Procese Verbale și Fișe de declarare a bolilor profesionale
 • Buletine de analiză privind evaluarea condițiilor de muncă prin deteminări fizice(zgomot, vibrații, microclimat), chimice-toxicologice
 • Informări privind eliberarea certificatului medical de risc maternal
 • Referate de expertiza medico-pedagogică privind recomandarea de scutire parțială sau totală de frecvența a cursurilor școlare pentru elevii nedeplasabili
 • Referate de expertiza medico-pedagogică de recomandare de școlarizare mai aproape de domiciliu
 • Referate de expertiza medico-pedagogică de schimbare a unității școlare
 • Referate de expertiză medico-pedagogică de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învățământului liceal pentru elevii din clasele X-XII
 • Referate de expertiză medico-pedagogică de egalizare a șanselor la examenele naționale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită o protecție specială
 • Autorizații de funcționare pentru furnizorii publici și privați pentru transport sanitar
 • Autorizare unități sanitare publice și private privind întocmirea fișelor medicale pentru conducătorii auto
 • Certificate de înscriere a cabinetelor medicale individuale, grupate sau asociate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
 • Autorizații de liberă practică pentru activități conexe actului și surori medicale
 • Adeverințe pentru obținerea codurilor de parafă pentru medici
 • Certificat de absolvire cursuri noțiuni fundamentale de igienă
 • Sesizări și reclamații adresate Direcției de Sănătate Publică Buzău
 • Răspunsuri la petițiile adresate de către persoanele fizice sau juridice
 • Informări statistice săptămânale, lunare, trimestriale, anuale
 • Buletine de analize fizico-chimice și microbiologice
 • Contracte prestări servicii

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public