MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Legislație

Legislație generală în domeniul sanitar

 1. ORDONANȚA nr. 124 din 29 august 1998 (republicată) privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 august 2002
 2. HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
 3. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată) privind atribuirea contractelor de achizitie publica
 4. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizată) privind reforma în domeniul sănătății
 5. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006
 6. HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
 7. HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
 8. ORDIN nr. 417 din 31 martie 2009 (actualizat până la data de 5 ianuarie 2010) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009
 9. HOTĂRÂRE nr. 367 din 25 martie 2009 (actualizată până la data de 17 decembrie 2009) pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009
 10. ORDIN nr. 574 din 7 mai 2009 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009
 11. ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
 12. LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 13. Ordinul MS 208 din 2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică
 14. Ordinul MS 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public