MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE DERULATE ÎN JUDEȚUL BUZĂU

Programul Național de Vaccinare

- Coordonator program: Dr. Scîntei Carmen

A. Obiectiv: Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:

 1. la vârstele populației prevăzute în Calendarul național de vaccinare; 2. grupelor populaționale la risc.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

C. Activități:
 1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;
 2. vaccinarea grupelor populaționale la risc.

Programul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile Prioritare

- Coordonator program: Dr. Scîntei Carmen

A. Obiectiv: Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

C. Activități:
 1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;
 2. intervenția în focar;
 3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenței și prevalenței bolilor infecțioase;
 4. coordonarea sistemului de alertă precoce și răspuns rapid.

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Infecției HIV

Coordonator program DSP: Dr. Scîntei Carmen
Coordonator tehnic Spital Județean de Urgență Buzău - Dr. Damian Elena

A. Obiective:
 1. reducerea răspândirii infecției HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
 2. reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", București

C. Activități:
 1. prevenirea și supravegherea infecției HIV/SIDA:
  1.1. efectuarea testelor specifice de screening;
  1.2. confirmarea cazurilor de infecție HIV;
  1.3. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;
  1.4. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;
  1.5. derularea de activități de informare-educare-comunicare pentru promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecției HIV/SIDA;
 2. 2. tratamentul și monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:
  2.1. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV/SIDA la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;
  2.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV și a celor necesare pentru profilaxia primară sau secundară a principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA1);
  2.3. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;
  2.4. efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV la bolnavii cu infecție HIV/SIDA în eșec terapeutic2);
  2.5. creșterea aderenței la tratament.

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al T.B.C

Coordonator DSP - Dr. Scîntei Carmen;
Coordonator tehnic judetean - Dr. Brancus Elena

A. Obiective:
 1. reducerea prevalenței și a mortalității TB;
 2. menținerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie;
 3. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
 4. menținerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura de specialitate din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"

C. Activități:
 1. depistarea și supravegherea cazurilor de TB;
 2. diagnosticul cazurilor de TB;
 3. tratamentul bolnavilor TB;
 4. monitorizarea răspunsului terapeutic.

Programul Național de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale si Monitorizare a Utilizarii Antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

Coordonator program - Dr. Scîntei Carmen

A. Obiectiv:

Creșterea calității serviciilor medicale în unitățile sanitare cu paturi prin reducerea riscului de a dezvolta o infecție nosocomială.

B.Unitate de asistență tehnică și management: structura de specialitate din cadrul Institutul Național de Sănătate Publică

C. Activități:

 1. supravegherea infecțiilor nosocomiale în sistem sentinelă;
 2. supravegherea rezistenței la antibiotice și utilizarea prudentă a antibioticelor.

Programul Național de Monitorizare a Factorilor Determinanți din Mediul de Viață și Muncă

Coordonator program - Dr. Toader Celine

A. Obiectiv:
Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

C. Domenii specifice:
 1. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață;
 2. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante;
 3. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;
 4. protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție;
 5. activități complementare.
 • Subprogramul privind protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

Coordonator subprogram - Dr. Dorobanțu Elena

 • Subprogramul privind protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție

Coordonator subprogram: Dr. Arion Luminița

Programul Național de Depistare Activa Precoce a Cancerului de Col Uterin

 • Coordonator program: Dr. Dragusin Ioan
 • Unitatea Spitalul Județean de Urgență Buzău - Coordonator: Dr. Popescu Doina – medic primar anatomopatolog
 • Unitatea Spitalul Municipal Rm. Sărat: Coordonator: Dr. Vasile Felicia – director medical

A. Obiective:
1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populația feminină prin depistarea în fază incipiente de boală prin screening organizat;
2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic și tratament;
3. creșterea gradului de informare a populației pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

B. Unități de asistență tehnică și management
 1. la nivel național: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, denumită în continuare UATM - INSP;
 2. la nivel regional: denumite în continuare UATM – R - Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București: asigură asistență tehnică și managementul pentru regiunea Sud-Est care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;

C. Activități

 1. 1. activități manageriale și administrative
  1.1. evaluarea bienală a performațelor Unităților regionale de management înființate în anul 2012 și corectarea deficiențelor constatate;
  1.2. evaluarea bienală a performațelor Unităților sanitare care au organizat rețele de screening;
  1.3. informarea și comunicarea privind condițiile de desfășurare a subprogramului de screening;
  1.4. elaborarea raportului preliminar privind desfășurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;
  1.5. constituirea bazei de date populaționale cuprinzînd populația feminină de vârstă eligibilă;
  1.6. constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicați în program;
  1.7. identificarea și selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.
 2. 2. activități specifice:
  2.1. informarea și consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin și mobilizarea populației eligibile pentru testarea Babeș-Papanicolaou;
  2.2. recoltarea, etalarea și fixarea materialului celular cervical;
  2.3. colorarea Babeș-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 și interpretarea rezultatului testului Babeș-Papanicolaou;
  2.4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeș- Papanicolaou finalizată prin scrisoare medicală;
  2.5. îndumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau încipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigațiilor și stabilirea conduitei terapeutice;
  2.6. educația medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calității în screeningul pentru cancerul de col uterin;
  2.7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;
  2.8. asigurarea circuitului informațiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea și raportarea datelor în condițiile prezentelor norme;
  2.9. colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeș-Papanicolaou.

Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate

A. Obiectiv:
Îmbunătățirea stării de sănătate a populație prin promovarea unui stil de viață sănătos și combaterea principalilor factori de risc.

Subprogramul de promovare a unui stil de viață sănătos
- Coordonator subprogram – Dr. Drăgușin Ioan

Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun
- Coordonator subprogram – Dr. Drăgușin Ioan

Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populației
- Coordonator subprogram – Dr. Arion Luminita

Programul Național de Sănătate a Femeii și copilului

- Coordonator program – Inspector Catoi Laura

A. Obiective:

 1. ameliorarea stării de nutriție a mamei și copilului;
 2. îmbunătățirea stării de sănătate a copilului;
 3. îmbunătățirea stării de sănătate a femeii;
 4. reducerea riscului de mortalitate infantilă și maternă.

B. Structura:

 1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriție a mamei și copilului;
 2. Subprogramul de sănătate a copilului;
 3. Subprogramul de sănătate a femeii.

C. Unitate de asistență tehnică și management: structura de specialitate din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" București

Programul Național de Transplant

- Coordonator DSP - Dr. Scîntei Carmen;
- Coordonator Spitalul Județean de Urgență Buzău - Dr. Zoican Adrian

A. Obiective:
 1. creșterea numărului de donatori vii, donatori aflați în moarte cerebrală, precum și de donatori fără activitate cardiacă;
 2. coordonarea activităților de transplant;
 3. asigurarea testării imunologice și virusologice a potențialilor donatori, precum și a receptorilor;
 4. asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficiență cronică ireversibilă și/sau înlocuirea țesuturilor nefuncționale prin transplant de organe, țesuturi și/sau celule;

B. Structură:
 1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul Național de ATI

- Coordonator DSP - Dr. Scîntei Carmen;
- Coordonator Spitalul Județean de Urgență Buzău - Dr. Victor Ioniță

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public