MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Servicii publice furnizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană Buzău persoanelor fizice și juridice

Nr. crt. Serviciile publice furnizate de DSPJ persoanelor fizice și juridice Denumirea înscrisului Actul normative de reglementare Actele/documentele necesare Instituția (și adresa acesteia) la care se depune cererea Termenul legal de obținere Observații
1 Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe proprie raspundere Autorizatie sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 6 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare 1. Cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
2. Declarația pe propria răspundere semnată de managerul unității/administratorul și/sau titularul activității, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a).
3. Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului
4. Plan situatie cu incadrarea in zona
5. Schite cu detalii/structura functionala
6. Memoriul tehnic
7. Actul de infiintare al solicitantului: CIF/CUI
8. Taxa de timbru
- Nu se percep taxe
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău 30 zile lucrătoare Se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului.
MODEL CERERE (valabil la toate solicitarile de pct. 1-4)
Model declaratie pe propria raspundere
2 Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare Autorizație sanitară în baza referatului de evaluare Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 9 alin. (1), cu modificările și completările ulterioare 1. cerere semnată de titularul activității/administrator;
2. Taxa de timbru de la primaria locala: rural=10 lei; urban = 20 lei
3. Plan de situatie cu incadrarea in zona
4. Schita cu detalii de structura functionala
5. memoriul tehnic
6. CUI/CIF
7. in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate in etapa de evaluare a obiectivului (VEZI ULTIMA COLOANA).
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău 20 zile lucrătoare 1. Documentatia necesara ASF- CMI conform OMS 251/16.03.2012 care a modificat si completat OMS 1030/20.08.2009
2. Documentatia necesara pentru ASF - unitati care au ca obiect de activitate: imbutelierea apei pentru consum uman
3. Documentatia necesara ASF – mijloace de transport probe biologice
4. Documentatia necesara vizei anuale pentru laboratoarele de analize medicale (Legea Functionarii Laboratoarelor de Analize Medicale 1301/2007).
5. Documentatia necesara pentru ASF camine/asezaminte de batrani
3 Certificarea conformității Notificare pentru certificarea conformității Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 17 alin. (1), cu modificările și completările ulterioare Documentația necesară pentru certificarea conformității DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău 20 zile lucrătoare se aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
4 Asistența de specialitate de sănătate publică Notificarea de certificare de sănătate publică Ordin M.S. nr. 1030/2009 - art. 18 alin. (1), cu modificările și completările ulterioare Documentația necesară pentru asistența de specialitate de sănătate publică DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 20 zile lucrătoare se aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
5 Pașaport mortuar Pașaport mortuar internațional Ordin M.S. nr. 119/2014 - art. 88 și anexa 3 - Mijloc de transport autorizat pentru transport mortuar
- talon mașina mortuară
- certificat deces - copie
- certificate de îmbălsămare
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău În aceeași zi  
6 Aviz deshumare Avizul se eliberează numai pentru perioada 01 nov. - 31 martie Ordin M.S. nr. 119/2014 - art. 90, alin 2, lit. a) - certificat deces - copie
- act concesionare loc de veci eliberat de administrația cimitirelor
- adeverință Administrația cimitirelor
- cerere de deshumare din partea membrilor defunctului
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 48 ore Criteriul de deshumare - numai pentru perioada 01 nov. - 31 martie
7 Aviz sanitar de înhumare/transport Aviz sanitar de înhumare/transport Ordin M.S. nr. 119/2014 - art. 86 - certificat deces - copie DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău În aceeași zi -
8 Analize de laborator
1. ANALIZE ACREDITATE RENAR
2. LISTA OFICIALĂ DE ANALIZE EFECTUATE DE DSP Buzău
Buletin de analize Ordin M.S. nr. 208/2012 La solicitare DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău În funcție de analiza solicitată CERTIFICAT DE ACREDITARE
TARIFELE CONFORM OMS 208/2012
9 Cercetarea și declararea bolilor profesionale Proces Verbal
Fișa de declarare
Legea 319/2006 cu Normele de aplicare
H.G. 1425/2006 modificată cu H.G. 955/2010
Conform legislației DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 20 zile -
10 Evaluarea condițiilor de muncă prin determinări fizice (zgomot, vibrații, microclimat), chimice-toxicologice Buletin de analiză Legea 319/2006
H.G. 493/2006
H.G. 1218/2006
H.G.1/2012
Conform legislației DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 30 zile -
11 Evaluarea respectării legii privind protecția maternității la locul de muncă Informare privind eliberarea certificatului medical de risc maternal Ord. 96/2003 modificat cu Legea 154/2015 aprobată prin Legea 25/2004
H.G. 537/2004
Conform legislației DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău În aceeași zi -
12 Rezolvarea contestațiilor privind aptitudinea în muncă Proces Verbal Decizia nr.53/2008 a DSP
H.G. 355/2007 modificată cu H.G. 1169/2011
Conform legislației DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 20 zile -
13 Referat de expertiză medico-pedagogică Referat de expertiză medico-pedagogică privind recomandarea de scutire parțială sau totală de frecvență a cursurilor școlare pentru elevii nedeplasabili Ord. MS 197/2003 Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar-profesională 20 zile lucrătoare La solicitare
14 Referat de expertiză medico-pedagogică Referat de expertiză medico-pedagogică de recomandare de școlarizare mai aproape de domiciliu Ord. MS 197/2003 Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar-profesională 20 zile lucrătoare La solicitare
15 Referat de expertiză medico-pedagogică Referat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a unității școlare Ord. MS 197/2003 Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar-profesională 20 zile lucrătoare La solicitare
16 Referat de expertiză medico-pedagogică Referat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învățământului liceal pentru elevii din clasele X-XII Ord. MS 197/2003 Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar–profesională 20 zile lucrătoare La solicitare
17 Referat de expertiză medico-pedagogică Referat de expertiză medico-pedagogică de egalizare a șanselor la examenele naționale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită o protecție specială Ord. MS 197/2003 Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar–profesională 20 zile lucrătoare La solicitare
18 Autorizații de funcționare pentru furnizorii publici și privați pentru transport sanitar Autorizație de funcționare OMS 1519/2009
OMS nr. 2021/2008
OMS nr. 64/2010
Documentele din OMS 1519/2009 DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 30 zile La solicitare
19 Autorizare unități sanitare publice și private privind întocmirea fișelor medicale pentru conducătorii auto Autorizație (cu avizare anuală) OMS  nr. 1159/2010 privind aprobarea listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie Pentru eliberarea autorizației sunt necesare documentele prevăzute în OMS nr. 1159/2010 DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 30 zile La solicitare
1. MODEL CERERE AUTORIZARE
2. MODEL CERERE VIZĂ ANUALĂ
3. MODEL DECLARAȚIE
4. DOCUMENTE AVIZARE ANUALĂ
20 Apostilare Documente pe care se aplică APOSTLA DE LA HAGA de către Instituția Prefectului APOSTILA (semnătura și stampila) Ordonanța nr. 66/1999
Rezoluția MS NR.E.N. 1907/2005
Acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fișe medicale, adeverințe/certificate medicale, bilete de ieșire din spital)
- Autorizații de liberă practică
- Adeverințe stagiu practică
- Certificate de conformitate pentru calificarea în profesii din domeniul sănătății (medici, asistenți medicali)
- Adeverințe eliberate de unități medicale pentru personalul angajat
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău   Persoane fizice și juridice care solicită viza pe documente în vederea eliberării Apostilei de la Haga de către Instituția Prefectului
Persoane fizice și juridice care solicită viza în vederea prezentării documentelor ce se folosesc  în state care  nu sunt părți la Convenția de la Haga
21 Înscrierea cabinetelor medicale individuale, grupate sau asociate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Certificat de înregistrare în RUCM OU 83/2000
OMS 560/2003
Ordonanța 124/1998
OMS 711/2000
OMS 528/2000
1. Cererea de solicitare;
2. Certificatul de membru în Colegiul Medicilor al medicului/medicilor - original;
3. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitară - copie;
4. Autorizația sanitară de funcționare - notificare Asistența de specialitate în sănătate publică - copie;
5. Avizul colegiului medicilor - original.
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 3 30 zile La solicitare
22 Înscrierea cabinetelor medicale cu personalitate juridică în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Certificat de înregistrare în RUCM OU 83/2000
OMS 560/2003
Ordonanța 124/1998
OMS 711/2000
OMS 528/2000
1. Cererea de solicitare;
2. Actul constitutiv al societatii - copie;
3. Certificat de inregistrare în registrul comertului - copie;
4. Certificatul constatator de la registrul comertului - copie;
5. Certificatul de membru de la Colegiul Medicilor al medicului titular/medicilor colaboratori - copie;
6. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara - copie;
7. Avizul Colegiul Medicilor - original;
8. Autorizația sanitară de funcționare - notificare Asistența de specialitate în sănătate publică - copie.
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 3 30 zile La solicitare
23 Înscrierea cabinetelor de liberă practică pentru servicii conexe actului medical în Registrul Unic - partea a III-a Certificat de înregistrare în RUCM pentru servicii publice conexe actului medical OU 83/2000
OMS 711/2000
1. Cerere
2. Autorizație de liberă practică pentru personalul care își exercită în mod independent una dintre profesiile prevăzute în OU83/2000
3. Dovada titlului de deținere a spațiului în care funcționează cabinetul de liberă practică pentru activități publice conexe actului meedical
4. Actele constitutive ale societății (Pt. societățile comerciale)
5. Certificat de înmatriculare (Pt. societățile comerciale)
6. Certificatul constatator de la registrul comerțului - copie;
7. Avizul de la colegiile de specialitate - specialități care au înființate colegii - original
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 3 30 zile La solicitare
24 Autorizații de liberă practică pentru activități conexe actului și surori medicale Autorizație de liberă practică Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 art. 17, cap. VII, lit. j. 1. Diploma de studii - legalizată la notariat;
2. Copie xerox B.I./C.I.;
3. Copie xerox Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
4. Certificat medical tip A5 - original;
5. Cazier judiciar - original;
6. Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă vechimea în munca sanitară - original;
7. Adeverința de confirmare în grad profesional, unde este cazul - copie;
8. Copie xerox asigurare malpraxis.
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 3 30 zile La solicitare
25 Înscrierea unităților sanitare private pt. persoanele fizice și juridice în Registrul Certificat de înregistrare OU 83/2000
OMS 560/2003
Ordonanța 124/1998
OMS 711/2000
OMS 528/2000
1. Cererea de înregistrare;
2. Certificatul de membru în Colegiul Medicilor al medicului/medicilor 
3. Actele constitutive ale societății (unde este cazul)
4. Certificatul de înmatriculare de la Registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, hotărârea judecătorească de înființare și actul de acordare a personalității juridice (unde este cazul)
5. Dovada de la Registrul comerțului din care să reiasă că societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (cerere de mențiuni) (unde este cazul)
6. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara - copie xerox
7. Autorizația sanitară de funcționare - notificare Asistența de specialitate în sănătate publică
8. Avizul colegiului medicilor
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 30 zile La solicitare
26 Cod de parafă Adeverință OMS nr. 1059/2003 1. Cerere
2. Copie diplomă licență
3. B.I./C.I. - Copie Xerox
3. Certificat de membru în Colegiul Medicilor - copie xerox
4. Adeverință de la unitatea angajatoare
5. Certificat medic specialist - copie Xerox
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău 30 zile La solicitare
27 Primire dosare în vederea aprobării de către M.S. a trimiterii la tratament în străinătate Finanțare M.S. OMS 50/2004 VEZI: PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI DOSAR DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău Conform legislației La solicitare
28 Certificat de absolvire cursuri noțiuni fundamentale de igienă Certificat OMS/MECT 1225/5031 din 2003 Certificatul se eliberează în urma promovării cursului de noțiuni fundamentale de igienă absolvit la unul dintre centrele de instruire din județul Buzău  acreditate de M.S. 30 zile Furnizori avizați să realizeze programe de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public