MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău
Servicii publice furnizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană Buzău persoanelor fizice și juridice
Nr. crt. Serviciile publice furnizate de DSPJ persoanelor fizice și juridice Denumirea înscrisului Actul normative de reglementare Actele/documentele necesare Instituția (și adresa acesteia) la care se depune cererea Termenul legal de obținere Observații
1Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe proprie raspundereAutorizatie sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundereOrdin M.S. nr. 1030/2009 – art. 6 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare1. Cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
2. Declarația pe propria răspundere semnată de managerul unității/administratorul și/sau titularul activității, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a).
3. Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului
4. Plan situatie cu incadrarea in zona
5. Schite cu detalii/structura functionala
6. Memoriul tehnic
7. Actul de infiintare al solicitantului: CIF/CUI
8. Taxa de timbru
- Nu se percep taxe
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău30 zile lucrătoareSe aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului.
MODEL CERERE (valabil la toate solicitarile de pct. 1-4)
Model declaratie pe propria raspundere
2Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluareAutorizație sanitară în baza referatului de evaluareOrdin M.S. nr. 1030/2009 – art. 9 alin. (1), cu modificările și completările ulterioare1. cerere semnată de titularul activității/administrator;
2. Taxa de timbru de la primaria locala: rural=10 lei; urban = 20 lei
3. Plan de situatie cu incadrarea in zona
4. Schita cu detalii de structura functionala
5. memoriul tehnic
6. CUI/CIF
7. in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate in etapa de evaluare a obiectivului (VEZI ULTIMA COLOANA).
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău20 zile lucrătoare1. Documentatia necesara ASF- CMI conform OMS 251/16.03.2012 care a modificat si completat OMS 1030/20.08.2009
2. Documentatia necesara pentru ASF - unitati care au ca obiect de activitate: imbutelierea apei pentru consum uman
3. Documentatia necesara ASF – mijloace de transport probe biologice
4. Documentatia necesara vizei anuale pentru laboratoarele de analize medicale (Legea Functionarii Laboratoarelor de Analize Medicale 1301/2007).
5. Documentatia necesara pentru ASF camine/asezaminte de batrani
3Certificarea conformitățiiNotificare pentru certificarea conformitățiiOrdin M.S. nr. 1030/2009 – art. 17 alin. (1), cu modificările și completările ulterioareDocumentația necesară pentru certificarea conformitățiiDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău20 zile lucrătoarese aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
4Asistența de specialitate de sănătate publicăNotificarea de certificare de sănătate publicăOrdin M.S. nr. 1030/2009 - art. 18 alin. (1), cu modificările și completările ulterioareDocumentația necesară pentru asistența de specialitate de sănătate publicăDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău20 zile lucrătoarese aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
5Pașaport mortuarPașaport mortuar internaționalOrdin M.S. nr. 119/2014 - art. 88 și anexa 3- Mijloc de transport autorizat pentru transport mortuar
- talon mașina mortuară
- certificat deces - copie
- certificate de îmbălsămare
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. BuzăuÎn aceeași zi 
6Aviz deshumareAvizul se eliberează numai pentru perioada 01 nov. - 31 martieOrdin M.S. nr. 119/2014 - art. 90, alin 2, lit. a)- certificat deces - copie
- act concesionare loc de veci eliberat de administrația cimitirelor
- adeverință Administrația cimitirelor
- cerere de deshumare din partea membrilor defunctului
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău48 oreCriteriul de deshumare - numai pentru perioada 01 nov. - 31 martie
7Aviz sanitar de înhumare/transportAviz sanitar de înhumare/transportOrdin M.S. nr. 119/2014 - art. 86- certificat deces - copieDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. BuzăuÎn aceeași zi-
8Analize de laborator
1. ANALIZE ACREDITATE RENAR
2. LISTA OFICIALĂ DE ANALIZE EFECTUATE DE DSP Buzău
Buletin de analizeOrdin M.S. nr. 208/2012La solicitareDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. BuzăuÎn funcție de analiza solicitatăCERTIFICAT DE ACREDITARE
TARIFELE CONFORM OMS 208/2012
9Cercetarea și declararea bolilor profesionaleProces Verbal
Fișa de declarare
Legea 319/2006 cu Normele de aplicare
H.G. 1425/2006 modificată cu H.G. 955/2010
Conform legislațieiDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău20 zile-
10Evaluarea condițiilor de muncă prin determinări fizice (zgomot, vibrații, microclimat), chimice-toxicologiceBuletin de analizăLegea 319/2006
H.G. 493/2006
H.G. 1218/2006
H.G.1/2012
Conform legislațieiDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău30 zile-
11Evaluarea respectării legii privind protecția maternității la locul de muncăInformare privind eliberarea certificatului medical de risc maternalOrd. 96/2003 modificat cu Legea 154/2015 aprobată prin Legea 25/2004
H.G. 537/2004
Conform legislațieiDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. BuzăuÎn aceeași zi-
12Rezolvarea contestațiilor privind aptitudinea în muncăProces VerbalDecizia nr.53/2008 a DSP
H.G. 355/2007 modificată cu H.G. 1169/2011
Conform legislațieiDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău20 zile-
13Referat de expertiză medico-pedagogicăReferat de expertiză medico-pedagogică privind recomandarea de scutire parțială sau totală de frecvență a cursurilor școlare pentru elevii nedeplasabiliOrd. MS 197/2003Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar-profesională20 zile lucrătoareLa solicitare
14Referat de expertiză medico-pedagogicăReferat de expertiză medico-pedagogică de recomandare de școlarizare mai aproape de domiciliuOrd. MS 197/2003Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar-profesională20 zile lucrătoareLa solicitare
15Referat de expertiză medico-pedagogicăReferat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a unității școlareOrd. MS 197/2003Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar-profesională20 zile lucrătoareLa solicitare
16Referat de expertiză medico-pedagogicăReferat de expertiză medico-pedagogică de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învățământului liceal pentru elevii din clasele X-XIIOrd. MS 197/2003Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar–profesională20 zile lucrătoareLa solicitare
17Referat de expertiză medico-pedagogicăReferat de expertiză medico-pedagogică de egalizare a șanselor la examenele naționale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită o protecție specialăOrd. MS 197/2003Certificat medical eliberat de medic specialist
Bilet internare spital
Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
Compartiment de igiena copiilor și tinerilor, Comisia medicală de orientare școlar–profesională20 zile lucrătoareLa solicitare
18Autorizații de funcționare pentru furnizorii publici și privați pentru transport sanitarAutorizație de funcționare OMS 1519/2009
OMS nr. 2021/2008
OMS nr. 64/2010
Documentele din OMS 1519/2009DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău30 zileLa solicitare
19Autorizare unități sanitare publice și private privind întocmirea fișelor medicale pentru conducătorii autoAutorizație (cu avizare anuală)OMS  nr. 1159/2010 privind aprobarea listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaiePentru eliberarea autorizației sunt necesare documentele prevăzute în OMS nr. 1159/2010DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău30 zileLa solicitare
1. MODEL CERERE AUTORIZARE
2. MODEL CERERE VIZĂ ANUALĂ
3. MODEL DECLARAȚIE
4. DOCUMENTE AVIZARE ANUALĂ
20Apostilare Documente pe care se aplică APOSTLA DE LA HAGA de către Instituția PrefectuluiAPOSTILA (semnătura și stampila)Ordonanța nr. 66/1999
Rezoluția MS NR.E.N. 1907/2005
Acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fișe medicale, adeverințe/certificate medicale, bilete de ieșire din spital)
- Autorizații de liberă practică
- Adeverințe stagiu practică
- Certificate de conformitate pentru calificarea în profesii din domeniul sănătății (medici, asistenți medicali)
- Adeverințe eliberate de unități medicale pentru personalul angajat
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău Persoane fizice și juridice care solicită viza pe documente în vederea eliberării Apostilei de la Haga de către Instituția Prefectului
Persoane fizice și juridice care solicită viza în vederea prezentării documentelor ce se folosesc  în state care  nu sunt părți la Convenția de la Haga
21Înscrierea cabinetelor medicale individuale, grupate sau asociate în Registrul Unic al Cabinetelor MedicaleCertificat de înregistrare în RUCMOU 83/2000
OMS 560/2003
Ordonanța 124/1998
OMS 711/2000
OMS 528/2000
1. Cererea de solicitare;
2. Certificatul de membru în Colegiul Medicilor al medicului/medicilor - original;
3. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitară - copie;
4. Autorizația sanitară de funcționare - notificare Asistența de specialitate în sănătate publică - copie;
5. Avizul colegiului medicilor - original.
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 330 zileLa solicitare
22Înscrierea cabinetelor medicale cu personalitate juridică în Registrul Unic al Cabinetelor MedicaleCertificat de înregistrare în RUCMOU 83/2000
OMS 560/2003
Ordonanța 124/1998
OMS 711/2000
OMS 528/2000
1. Cererea de solicitare;
2. Actul constitutiv al societatii - copie;
3. Certificat de inregistrare în registrul comertului - copie;
4. Certificatul constatator de la registrul comertului - copie;
5. Certificatul de membru de la Colegiul Medicilor al medicului titular/medicilor colaboratori - copie;
6. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara - copie;
7. Avizul Colegiul Medicilor - original;
8. Autorizația sanitară de funcționare - notificare Asistența de specialitate în sănătate publică - copie.
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 330 zileLa solicitare
23Înscrierea cabinetelor de liberă practică pentru servicii conexe actului medical în Registrul Unic - partea a III-aCertificat de înregistrare în RUCM pentru servicii publice conexe actului medicalOU 83/2000
OMS 711/2000
1. Cerere
2. Autorizație de liberă practică pentru personalul care își exercită în mod independent una dintre profesiile prevăzute în OU83/2000
3. Dovada titlului de deținere a spațiului în care funcționează cabinetul de liberă practică pentru activități publice conexe actului meedical
4. Actele constitutive ale societății (Pt. societățile comerciale)
5. Certificat de înmatriculare (Pt. societățile comerciale)
6. Certificatul constatator de la registrul comerțului - copie;
7. Avizul de la colegiile de specialitate - specialități care au înființate colegii - original
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 330 zileLa solicitare
24Autorizații de liberă practică pentru activități conexe actului și surori medicaleAutorizație de liberă practicăOrdinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 art. 17, cap. VII, lit. j.1. Diploma de studii - legalizată la notariat;
2. Copie xerox B.I./C.I.;
3. Copie xerox Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
4. Certificat medical tip A5 - original;
5. Cazier judiciar - original;
6. Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă vechimea în munca sanitară - original;
7. Adeverința de confirmare în grad profesional, unde este cazul - copie;
8. Copie xerox asigurare malpraxis.
DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 330 zileLa solicitare
25Înscrierea unităților sanitare private pt. persoanele fizice și juridice în RegistrulCertificat de înregistrareOU 83/2000
OMS 560/2003
Ordonanța 124/1998
OMS 711/2000
OMS 528/2000
1. Cererea de înregistrare;
2. Certificatul de membru în Colegiul Medicilor al medicului/medicilor 
3. Actele constitutive ale societății (unde este cazul)
4. Certificatul de înmatriculare de la Registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, hotărârea judecătorească de înființare și actul de acordare a personalității juridice (unde este cazul)
5. Dovada de la Registrul comerțului din care să reiasă că societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (cerere de mențiuni) (unde este cazul)
6. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara - copie xerox
7. Autorizația sanitară de funcționare - notificare Asistența de specialitate în sănătate publică
8. Avizul colegiului medicilor
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău30 zileLa solicitare
26Cod de parafăAdeverințăOMS nr. 1059/20031. Cerere
2. Copie diplomă licență
3. B.I./C.I. - Copie Xerox
3. Certificat de membru în Colegiul Medicilor - copie xerox
4. Adeverință de la unitatea angajatoare
5. Certificat medic specialist - copie Xerox
DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. Buzău30 zileLa solicitare
27Primire dosare în vederea aprobării de către M.S. a trimiterii la tratament în străinătateFinanțare M.S.OMS 50/2004VEZI: PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI DOSAR DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATEDSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, jud. BuzăuConform legislațieiLa solicitare
28Certificat de absolvire cursuri noțiuni fundamentale de igienăCertificatOMS/MECT 1225/5031 din 2003Certificatul se eliberează în urma promovării cursului de noțiuni fundamentale de igienă absolvit la unul dintre centrele de instruire din județul Buzău  acreditate de M.S.30 zileFurnizori avizați să realizeze programe de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Noutăţi

Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 
Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor cu ciuperci
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public