MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA UNUI DOSAR DE TRATAMENT IN STRAINATATE

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.50/2004 – privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, initierea de catre Directiile de Sanatate Publica Judetene a procedurii de obtinere a aprobarii pentru efectuarea tratamentului in strainatate se face  numai dupa ce pacientul a parcurs si epuizat  toate nivelurile de  asistenta medicala din tara si exista recomandarea medicului specialist de ultim nivel ca pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat in Romania.
Dosarele sunt considerate complete  atunci cand contin toate documentele mentionate mai jos:
  1. Cerere din partea bolnavului sau apartinatorului (depusa la Directia de Sanatate Publica)
  2. Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observatie clinica generala, bilet de iesire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant de specialitate privind efectuarea tratamentului in strainatate) depuse de catre bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de catre  apartinator (sot/sotie, ruda de gradul IV) la Directia de Sanatate Publica in a carei raza teritoriala domiciliaza bolnavul 
  3. Procesul verbal medical  pentru trimitere la tratament medical in strainatate completat de comisia  de specialitate teritoriala (formularul se ridica de la Directia de Sanatate Publica) cu propunerile a cel putin 3 clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat, furnizand si datele de contact ale acestora: adresa, telefon, fax, e-mail
  4. Corespondenta cu raspunsul complet (acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, modalitatea de plata, numarul de cont al clinicii) al cel putin doua dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritoriala
  5. Declaratia pacientului referitoare la informarea acestuia de catre comisia  de specialitate teritoriala asupra bolii de care sufera, tratamentul recomandat in strainatate precum si riscurile pe care le comporta acesta, rezultatele asteptate in urma efectuarii tratamentului in strainatate
  6. Adresa tip a Directiei de Sanatate Publica catre Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii finatarii tratamentului.
Dosarul complet se trimite de catre  Directia de Sanatate Publica la Ministerul Sanatatii prin curierul Directiei sau prin Posta.
Dosarul este analizat de o comisie a Ministerului Sanatatii care se intruneste de doua ori pe luna si, dupa aprobarea finantarii, banii se trimit catre Directia de Sanatate Publica, iar aceasta ii trimite imediat catre clinica aprobata de comisia ministerului.

Persoane de contact – D.S.P Buzau
Ec. Dumitru Daniela sau Dr. Dragusin Ioan – 0238.725.690; 0238.725691; 0238.721.901

Noutăţi

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice - 18 noiembrie 2018
14 noiembrie 2018
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public